Structura aprobată a spitalului

Spitalizare de zi gastroenterologie – 6 paturi din care 1 pat SPA
Laborator de endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică
Sterilizare
Sală de tratamente
Cabinete în specialitățile gastroenterologie, chirurgie generală si endocrinologie