[title_block txt_alignment=”text-center” heading=”Condiții de internare“]

Modul de accesare a serviciilor oferite de Clinică GastroMed

 Pentru serviciile de spitalizare de zi și consultațiile în ambulatoriu sunt necesare următoarele: 

  1. Programare;
  2. Biletul de trimitere valabil;
  3. Cardul Național de Asigurări de Sănătate;
  4. Actul de identitate.

 Criteriile de internare sunt: 

  1. Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
  2. Situațiile în care este pusa în pericol viața pacientului, sau care au acest potențial, și în care este indicată supravegherea medicală;
  3. Tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistenței medicale ambulatorii;
  4. Pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare.